ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Stochastic Optimization and Real World Applications”

ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มข. “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567

กิจกรรม “สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ” ประจำปี 2567

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

เริ่มแล้ว!! การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 36

คณะวิทยาศาสตร์ มข.ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (EdPEx)

พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิกค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคจำลองการจับกันระหว่างโมเลกุล (Molecular Docking)

รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. สาขาชีววิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ TBO21

นักเรียนโครงการ วมว.-มข.คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในกิจกรรม 4th Youth Invitational Science Fair 2024 (YISF) รูปแบบออนไลน์

นางสาวธันย์ชนก สมหนู ร่วมกับทีมนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก!

สร้างเสริมสุขภาพบุคลกรด้วยกิจกรรม ” SCi Fit ” ชวนชาววิทย์ฯ สุขภาพดี

สัมมนาจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ม. ขอนแก่น เปิดหลักสูตรใหม่ตรีควบโท จบได้ใน 4.5 ปี เล็งสร้างนักวิทยาศาสตร์ดีเอ็นเอนักธุรกิจ

เริ่มแล้ว! กิจกรรมเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 และ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.อังคณา บุญยืด เข้าพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

งานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “วิทยาอาสาร่วมใจทาสีเส้นจราจร” ภายใต้โครงการ “6 ทศวรรษคณะวิทยาศาสตร์ 6 ความดีสู่สังคม”

คณะวิทยาศาสตร์ มอบสิ่งของเครื่องใช้ ทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก จังหวัดขอนแก่น

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมการเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 6 ทศวรรษ”

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนเรณูนคร จ.นครพนม

คุณภัทรดา ผาเหลา หนึ่งในสมาชิกในทีม “ไม่ใช่ตัวแม่ แต่เป็นตัวท็อป” คว้ารางวัล “Top of The Top” จากเวทีประกวด “Thailand’s SDGs Hackathon

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ Mobilizing New Isan for the Future of Thailand”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีแถลงข่าว เปิดตัว “BiTNet” AI นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

คณะวิทยาศาสตร์ มข. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2566 ในงาน GS KKU FAIR 2024

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์พร้อมเพื่อนต่างคณะ จัดการแสดงละครเวทีคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ “ Physical Theatre ” ในเรื่อง ” WHY ME ? Is it my DNA? “

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2567 ภายในบริเวณ SCIENCE SQUARE

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ และโรงเรียนสาธิต มข. วิทยาเขตหนองคาย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ Khon Kaen International Marathon 2024 (KKIM2024)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด อบจ. ขอนแก่น

ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผลและทีมนักวิจัย เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ชุมนุมดูนกและศึกษาธรรมชาติ จัดกิจกรรมค่ายรักษ์นก ดูนกและศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 21 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบรองนายกอบจ.ขอนแก่น ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิตธัตกะ จรัสแสง นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ชนะการแข่งขัน Hackathon & Pitching รายการ E-SAN Thailand Coding & AI Academy สายอาชีพ Personal Health AI

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในโครงการเยาวชนทูตวิทยาศาสตร์ไทย (YTSA) รุ่นที่ 19

รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ให้สัมภาษณ์งานวิจัยด้านพลังงานกับ TNN NEWS “บทสรุปแร่ลิเทียม-โซเดียม ไม่สำคัญเท่า “ยุทธศาสตร์ประเทศ”

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น “60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร และ โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก มุ่ง Net Zero ในปี 2065

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “Dean Charity Concert : หนาวลมชมดอกไม้”

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ 2567 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และอดีตผู้บริหารคณะ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ

ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแนะนำบุคลากรใหม่

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้าสวัสดีปีใหม่คณะ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “Sakura Science Exchange Program” ณ Akita Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เข้าสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2567

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566)

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.-มข.) ระยะที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chuxiong Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

งานคืนสู่เหย้าพี่น้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มข. ครบรอบ 30 ปี Environmental Science KKU 30th Anniversary and Alumni Reunion

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023

คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังนโยบายและทิศทางด้านการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICMMA2023

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 “Miss KKU ANGEL 2023”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรม สีฐานเฟสติวัล 2566 “บุญสมมาบูชานาค”

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก University of Puthisastra มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในประเทศกัมพูชา

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร มข. ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

กิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สาขาจุลชีววิทยาจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างพลังความคิด เปิดเทอมนี้ไม่ต้องว้าวุ่น”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลสเปกตรัมเอ็นเอ็มอาร์ ด้วยโปรแกรม BRUKER TOPSPIN”

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2566

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์สัญจร ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร KKU OPEN HOUSE 2024 และจัดกิจกรรม SCIKKU OPEN HOUSE 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสมาพันธ์องค์การ วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ 2024 -2026

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์ มมส. ในโอกาสร่วมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Swansea University และ บริษัท Enserv Power

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลังภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ บรรยายพิเศษเรื่อง “Artificial Intelligence in Medicine”

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ” TIPS FOR EFFECTIVE SCIENTIFIC PRESENTATION ” เคล็ด(ไม่)ลับ การนำเสนอผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือความเข้าใจ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการแผนเชิงกลยุทธ์ Science Plan กับ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บ้านปู เน็กซ์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

มอบเกียรติบัตรนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดาราศาสตร์โอลิมปิก 2566

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ COLLEGE OF COMPUTING ครบรอบ 2 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับการค้นพบและสังเคราะห์ “ควอนตัมดอท” ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ในโอกาสได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ การเงิน และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนแผนการรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พศ.2567-2569

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ทีมนักวิจัยจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ประจำปี 2566

SCi KKU JOB FAIR เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดงาน

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยฯ จากมูลนิธิทาคาฮาชิ

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

การประชุมพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลระดับ Merit จากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand ICT Award 2023

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือพัฒนางานด้านการวิจัยกับ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายในคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ภัทรดา ผาเหลา ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of The Year 2023)

บุคลากรประเภทวิชาการ เข้ารับรางวัลวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ปี 2565 ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มข. ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลจากการประกวด Pitching นวัตกรรมส่องสว่างในงาน LED Expo Thailand 2023

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวด New Gen Energy Research Showcase

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่าง ๆ และซักซ้อมแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ครบรอบ 55 ปี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. ครบรอบ 30 ปี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ในโอกาสคว้ารางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2566

กิจกรรม “สานสัมพันธ์นักศึกษาทุน พสวท.” ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม“รักษ์ป่า รักษ์นก มข. ครั้งที่ 10”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดของนกอีแจว : การศึกษาประชากรในพื้นที่แก่งน้ำต้อน จ. ขอนแก่น”

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบสืบพันธุ์ที่แปลกประหลาดของนกอีแจว : การศึกษาประชากรในพื้นที่แก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี มข. ครบรอบ 39 ปี

ผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการติดตามโครงการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง (โครงการวิจัยงาน เชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund: SF) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับงบประมาณจาก บพค.

ตัวแทนศิษย์เก่าและบุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ มข.คว้าทุนศึกษาต่อ โท-เอก ต่างประเทศ

บุคลากรประเภทวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา AUN-QA Implement and GAP Analysis รุ่นที่ 2

ประกาศผลการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ประกาศผล การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ Thailand Water Rocket Competition 2023 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการแข่งขันการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.ฉลอง 60 ปี จัดเต็ม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” Creative Generation

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2565

มข.แถลงข่าวจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 66” ยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีม “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ” ปลูกป่า มข.” พี่น้องร้องเพลงปลูกป่าที่มอดินแดง”

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม จ.ขอนแก่น

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สุวัตร นานันท์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ.2564 จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมประชุม “Bilateral Seminar on Research Collaboration & Biodiversity Project at Mekong River” ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดองค์รู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การผลิตดินปลูกและปุ๋ยอินทรีย์น้ำสู่ชุมชน”

คณะวิทยาศาสตร์ มอบนวัตกรรมสำหรับตรวจวัดสารสำคัญในพืช แก่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ แชร์เทคนิคการทำกราฟิคเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยกิจกรรม วันอาหารนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ International Tastes of SCiKKU

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ รับรางวัล Best paper award ในงาน ITC-CSCC2022 ประเทศเกาหลีใต้

สาขาวิชาจุลชีววิทยาจัดโครงการพี่สอนน้อง อบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัล NESP Innovation Award 2023 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ลูกจำปามอดินแดง คว้าเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน แกว๊กแกว๊กเกมส์ (ATOM GAMES #29)

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้วยโครงการกำจัดสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุน พสวท. ในโอกาสได้รับทุน “Tokyo Global Partner Scholarship Program” เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

รวมภาพวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ยูทูป)

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรม “ประดับช่อกาลพฤกษ์ที่ 60”

เตรียมพบกับ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21 (TBO21) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

วิดีโอแนะนำอาคาร/ที่ตั้งสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ มข.

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “โฮมมั่นขวัญแก่น ผูกแขนนักศึกษาใหม่” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการสัญจร – UNIVERSUM.MENSCH.INTELLIGENZ (UMI) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณาจารย์และคณะนักศึกษาจาก National Pingtung University ไต้หวัน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 35

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนมัธมศึกษาตอนปลายในภาคอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการปฐมพยาบาลและ การกู้ชีพเบื้องต้น”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Turnitin & GS form สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บริการวิชาการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ.สุรินทร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานในหัวข้อ “การสร้างพลังบวกในการทำงาน”

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

กิจกรรม workshop “พลังงานสะอาด และแบตเตอรี่” (Energy research workshop)

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

สาขาจุลชีววิทยาจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างพลังความคิด เปิดเทอมนี้ไม่ต้องว้าวุ่น”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลสเปกตรัมเอ็นเอ็มอาร์ ด้วยโปรแกรม BRUKER TOPSPIN”

บริการวิชาการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ และสารบำรุงดินอย่างง่าย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 V𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧”

การอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านดาราศาสตร์แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น

การบริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาระดมความเห็นทบทวนแผน 4ปี (พ.ศ. 2566-2569) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรพ์ จ.สุรินทร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จ.มหาสารคาม และโรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จ.มหาสารคาม

“ สหกิจศึกษาคืออะไร? จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา? ” การประชุมสัมมนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R สำหรับผู้เริ่มต้น (R Program for Beginners)

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมความเข้มแข็งการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสายสนับสนุน สู่การเป็นคณะดิจิทัล

เสริมสร้างทักษะของนักศึกษา ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจ STARTUP ด้วยการจัดอบรมโครงการ MINI-RESEARCH TO MARKET 2023

การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาปลาย 2565

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

ประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลา การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

นางสาวธันย์ชนก สมหนู ร่วมกับทีมนักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก!

คุณภัทรดา ผาเหลา สมาชิกทีม “ใครไม่ล่า เบลล่า” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน University Can Do: To be a Creator

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประจำปี การศึกษา 2565 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คว้ารางวัลเหรียญเงิน YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2023

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2023

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2023

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากสภาการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิตธัตกะ จรัสแสง นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ชนะการแข่งขัน Hackathon & Pitching รายการ E-SAN Thailand Coding & AI Academy สายอาชีพ Personal Health AI

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในโครงการเยาวชนทูตวิทยาศาสตร์ไทย (YTSA) รุ่นที่ 19

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มข.

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก INTI International University ประเทศมาเลเซีย สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานด้านวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากการร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th Rajamangala University of Technology International Conference

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เดินทางไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ ในงาน Startup Thailand League 2023 : Demo Day

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรกุล ซื่อสัตย์ นักศึกษา โครงการทุน พสวท. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ นายเปมทัต แท่นสุนทร นักศึกษาทุน พสวท. ที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Oxford สหราชอาณาจักร

นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้าทุนเข้าร่วมกิจกรรม Peking University Summer School International 2023 ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโดย THE World University Ranking เป็นลำดับที่ 17 ของโลก

“ สหกิจศึกษาคืออะไร? จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา? ” การประชุมสัมมนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน (ยูทูป)

นักศึกษาโครงการทุน พสวท. รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ DPST Conference on Science and Technology 2023 (DPSTcon2023)

เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้วยค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร (SCIENCE TOUR) ครั้งที่ 35

เสริมสร้างทักษะของนักศึกษา ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจ STARTUP ด้วยการจัดอบรมโครงการ MINI-RESEARCH TO MARKET 2023

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ได้สัมภาษณ์พิเศษโครงการ DIPROM PLAYGROUND FOR DECARBONIZATION TECHNOLOGY ภายใต้ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

นักเรียนโครงการ วมว.-มข.คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในกิจกรรม 4th Youth Invitational Science Fair 2024 (YISF) รูปแบบออนไลน์

นักเรียนโครงการ วมว.- มข. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ กับ Kofu Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วมว.-มข.) ระยะที่ 3

บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

ตัวแทนศูนย์ สอวน.สาขาวิชาเคมี รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.-มข.) รุ่นที่ 13

กิจกรรมการส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับอาจารย์พี่เลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากสภาการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา และ รศ. ดร.สุวัตร นานันท์ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีASEAN Digital Awards 2024 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก รับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2023

รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ให้สัมภาษณ์งานวิจัยด้านพลังงานกับ TNN NEWS “บทสรุปแร่ลิเทียม-โซเดียม ไม่สำคัญเท่า “ยุทธศาสตร์ประเทศ”

ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแนะนำบุคลากรใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ. ดร.ธนพงศ์ อินทระ ในโอกาสที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ผ่านเข้าสู่รอบ Final ไปประกวดโครงการ ASEAN Digital Awards 2024

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มข. รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บ้านปู เน็กซ์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ Thailand Professional Standards Framework (Thailand-PSF) ระดับที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565

บุคลากรประเภทสนับสนุน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (Show & Share)

รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล ร่วมนำเสนอผลงาน “โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล” สำหรับการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล (Show & Share)

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปีงบประมาณ 2567

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการเข้าร่วม “การประกวดผลงานนวัตกรรม รอบระดับประเทศ RSP INNOVATION AWARDS 2023”

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก PRE-TALENT MOBILITY

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจหารือการวิจัยและวิสาหกิจกับบริษัทผู้ผลิต Injection machine ชั้นนำ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัย (เดือน ก.ย.-ต.ค. 2566)

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ : 𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาเคมี เพื่อเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

TCAS 2566 #การรับเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบสอนและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มข. สาขาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ โอกาสดีๆสำหรับผู้ที่จบการศึกษา วทบ.!