คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ” ปลูกป่า มข.” พี่น้องร้องเพลงปลูกป่าที่มอดินแดง”

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 10.30 น.   คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี รศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า มข. พี่น้องร้องเพลงปลูกป่าที่มอดินแดงจัดโดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีเป็นประธาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ พื้นที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศของโลกด้วย