ขอแสดงความยินดีกับ ภัทรดา ผาเหลา ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of The Year 2023)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภัทรดา ผาเหลา  นักศึกษาปริญญาตรี จากสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of The Year 2023) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และทางมูลนิธิ มสวท. ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา และจะมีพิธีมอบทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชันเซ็นเตอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   ซึ่ง ภัทรดา ผาเหลา  มีผลงานที่เป็นประจักษ์ดังนี้

ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย YOUNG THAI SCIENCE AMBASSADOR (YTSA 18) และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย และภาคอีสาน เข้าแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศในหัวข้อ AI ใครๆก็ใช้ได้” และได้รับรางวัลชนะเลิศการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ AI ROBOTICS FOR ALL EXPO 2022 ระดับประเทศ

การจัดทำPodcast ในหัวข้อเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับอพวช. “ในชื่อตอนที่ว่า ในความเท่าเทียมมีอะไรไม่เท่าเทียม”

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางชีววิทยา เพื่อเป็นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับกับเยาวชนไทย ให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนการศึกษา international learning experience scholarships ไปศึกษาดูงาน ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม