“ผูกจองสายแนน ฮับขวัญน้องใหม่ จำปามอดินแดงช่อที่ 52” 2567

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00-19.00 น. ผศ. ดร.อังคณาบุญยืด คณบดี  รศ. ดร.สมนึก วรวิเศษ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมในกิจกรรม “ผูกจองสายแนน ฮับขวัญน้องใหม่ จำปามอดินแดงช่อที่ 52”  พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน

กิจกรรมได้แก่ ตัวแทนนักศึกษานำขบวน “เครื่องคายบายศรีสู่ขวัญ” เข้าสู่พิธี   ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและ จุดเทียนชัยพานบายศรีสู่ขวัญ  พ่อพราหมณ์ทำพิธีสูตรขวัญ (สู่ขวัญนักศึกษาใหม่) ภายหลังพิธีพราหมณ์  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ร่วมผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ จะมีแต่ความเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน รวมถึงเป็นการทำความรู้จักรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันกับน้องใหม่ ถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญในครั้งนี้

ภาพ/สรายุทธ ขินหนองจอก
ข่าว/สุขทวี คลังตระกูล