โครงการห้องเรียนวิทย์ฯ (วมว.-มข.)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

สมัครสอบได้ที่นี่ : https://apply.mwit.ac.th/

 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ วมว.-มข) ได้ที่ : https://scius.kku.ac.th

FACEBOOK SCiUS KKU : https://www.facebook.com/sciuskku

Email : scius_kku@kku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :

สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (ศึกษาศาสตร์) 080-4010744

สำนักงาน วมว.-มข. รร.สาธิต ฯ (มอดินแดง) 099-2032111