นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TPhO23))

⭐️ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TPhO23) ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก⭐️

🥉รางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่
– นางสาวอิ่มสุข พูนวศิน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
– นายพระนาย สีดาเสถียร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย)
📚รางวัลเกียรติคุณประกาศ
– นายสิรวิชญ์ คุณารักษ์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์))
– นายธนดล อาจชมภู (โรงเรียนสารคามพิทยาคม)
– นางสาวโรส อะหมะดี พีรซะหีด (โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร)
– นายกีรติธรณ์ โฮซิน (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล)
👩‍🔬รางวัลนักฟิสิกส์หญิงยอดเยี่ยม
– นางสาวอิ่มสุข พูนวศิน (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
⭐️ภายใต้การควบคุมทีมโดย⭐️
– รศ.ดร.ดริส สามารถ
– อ.ดร.นวเดโช ชาญขุนทด
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น