รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ครั้งที่ 1/2567 ภายในบริเวณ SCIENCE SQUARE