ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสมาพันธ์องค์การ วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ 2024 -2026

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 17 สาขาวิชาฟิสิกส์(เข้าศึกษา พ.ศ.2532) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 26 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสมาพันธ์องค์การ วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ 2024 -2026 โดยที่ประชุม The 6th ANSO Governing Board (GB) และที่ประชุม The 3rd ANSO General Assembly (GA) ได้มีมติให้ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำรงตำแหน่ง ประธานสมาพันธ์องค์การวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (The Alliance of International Science Organizations (ANSO) หรือ ANSO President ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ค.ศ. 2024-2026) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อเร็วๆนี้ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566” ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-anso/