นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 5 ประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรพล ยิ่งยืน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานผลิตภัณฑ์ : Nanotitanz สเปรย์เคลือบรองเท้าเพื่อป้องกันน้ำและคราบสกปรก ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจใน 5 ประเทศ ทั้งสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน จากการเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (World Class Opportunity with Experiential Learning Program)”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2567  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 80 คน จาก 16 มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.kku.ac.th/190539/