รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TMO21)

1. นายธนดล วัฒนกิติกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

2. นายศิรชัช สุดสะอาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

3. นางสาวสิริวรรษา จันทร์ดก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

4. เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

5. นายอนุภัทร ทับศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

6. นายนนทกร เมืองแสน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล