คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น “60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”

วันที 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.อังคณาบุญยืด คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายในงาน “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” ในวาระแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการ  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โอกาสนี้ คณบดี เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานดังกล่าวด้วย