การประชุมแนะนำแนวทางงานวิจัยแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 1 Chem KKU Research Fest 2024

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Chem KKU Research Fest 2024 การประชุมแนะนำแนวทางงานวิจัยแก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ครั้งที่ 1  ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส โดยมี ผศ. ดร.พูนสุข ภูสิมมา หัวหน้าสาขาวิชากล่าวเปิดกิจกรรม  มี คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเข้าร่วมกว่า 100 คน  กิจกรรมได้แก่ การแนะนำสาขาวิชา คณาจารย์ งานวิจัยในภาพรวมของสาขา  การนำเสนอแนวทางงานวิจัยของแต่ละสายวิชา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องงานวิจัยกับคณาจารย์ และรุ่นพี่เกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจ เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา