ผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

  1. ด.ช. ธงชัย พรมดี สถิติ 15.09  วินาที
  2. ด.ช. ปวริศฐ์ สุขวงกฎ สถิติ 13.84   วินาที
  3. ด.ช. อนนต์ เดชพร สถิติ 12.63 วินาที
  4. ด.ช. นิธิกร คนชุม สถิติ 12.22 วินาที
  5. ด.ช. วิทวัฒน์ ไชยพินิจ สถิติ 56 วินาที

รุ่นบุคคลทั่วไป

  1. นาย สนธยา เนินทอง สถิติ 23.59 วินาที
  2. นาย ภูวไนย บีกขุนทด สถิติ 20.28 วินาที
  3. นาย พีรวิชย์ เจริญรัตนพิศิษฐ์  สถิติ 19.88  วินาที
  4. นาย รัฐศาสตร์ สุขโข สถิติ 19.88  วินาที
  5. นาย รัฐศาสตร์ อินทร์แก้ว สถิติ 18.31 วินาที