ติดต่อคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009-700 (และต่อหมายเลขหน่วยงานภายใน)
อีเมล sc.inbox@kku.ac.th

แผนที่การเดินทาง