บุคลากร

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สัมภาษณ์สื่อ & ทางวิทยุ เรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบ – ขยะโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดทำบทความประชาสัมพันธ์ของ NIA และสัมภาษณ์ในรายการ smart SMEs วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. fm106

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานนวัตกรรมแห่…

ศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ที่เข้าปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ งานชื่นชมยินดี บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และ กิจกรรม Diverse Tastes of SCi-KKU

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลจากสภาการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ดร.ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา และ รศ. ดร.สุวัตร นานันท์ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ในงาน “วันนักประดิษฐ์”