ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 มกราคม 2567  เวลา 07.00-09.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด  คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร  โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธาน มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ตัวแทนคณะ  หน่วยงาน  บุคลากร  นักศึกษา และบุคคลทั่ว ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก   กิจกรรมได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาผู้ล่วงลับ  พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พิธีถวายภัตตาหารเช้า พิธีทอดผ้าป่าพี่น้องกองละ 1,000 บาท เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ คณะยังได้ร่วมกิจกรรมตั้งโรงทานอาหารแก่ผู้ร่วมงานด้วย  โอกาสเดียวกันนี้ คณบดีได้ร่วมถ่ายภาพกับ คณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการที่มาร่วมงานด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น