คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ Mobilizing New Isan for the Future of Thailand”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี เข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ Mobilizing New Isan for the Future of Thailand” โดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารภาครัฐ และ เอกชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษแล้ว นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เยี่ยมชมบูธของคณะวิทยาศาสตร์ ที่นำมาจัดแสดงบริเวณด้านหน้าห้องประชุม โอกาสนี้ ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี และ ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล  ได้ให้นำเสนอข้อมูลผลงานของคณะวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ พร้อมตอบข้อซักถามด้วย