ผลการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ Thailand Water Rocket Competition 2023 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับประถมศึกษา

  1. ทีมดอกคุณ โรงเรียนบ้านโนนคุณ จังหวัดชัยภูมิ
  2. ทีมสำโรง P1 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง จังหวัดยโสธร
  3. ทีมโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษา

1. ทีมแก่นนครวิทยาลัย B โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
2. ทีมงูกินหาง ศิษย์ตากะจะ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
3. ทีม ส.กากซาก ศิษย์ตากะจะ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา  จังหวัดศรีสะเกษ