คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ตัวแทนบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการหารือความร่วมมือ 2 หน่วยงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567  ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  ให้การต้อนรับ คุณเพ็ญศรี  บัณฑิตย์นพรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปด้านสรรหาว่าจ้าง คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงส์ ผู้จัดการฝ่ายด้านการสรรหาว่าจ้าง ศูนย์ HR Operations ด้านสรรหาว่าจ้าง บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส เพื่อหารือสร้างความร่วมมือด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำ โครงการ CP ALL Internship Program ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในปี 2567 ที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน