คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บ้านปู เน็กซ์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บ้านปู เน็กซ์  เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน  โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสินนท์  ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทลูกของบ้านปู เป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน มี รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าโครงการโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน มข. อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ และ นายชนิต สุวรรณพรินทร์  ผู้อำนวยการอาวุโสบริหารการตลาดและการขาย บริษัทบ้านปู เน็กซ์ เป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยระบบกักเก็บพลังงานเช่น แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนที่ผลิตโดยโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ภายใต้แบรนด์ UVOLT ความร่วมมือนี้จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เป็นประโยชน์ เพื่อรองรับความต้องการแบตเตอรี่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก