มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

วันที่  4  เมษายน 2567   เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  รศ. ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์   เป็นตัวแทนคณะ  มอบดอกไม้แก่  ดร.ณรงค์เดช มหาศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี ณ ชั้น 3  ห้องรับรอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น