ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ดังนี้

  1. นายพลลักษณ์ คงสวัสดิ์   ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์  รุ่นที่ 23
    ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 32  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์
  1. ดร.ทศพงศ์ พวงบุรี ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี รุ่นที่ 37
    ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 46   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Digital Marketing Strategist & Data Analysis Specialist บริษัท มาย เฟื่องฟู จำกัด