สร้างเสริมสุขภาพบุคลกรด้วยกิจกรรม ” SCi Fit ” ชวนชาววิทย์ฯ สุขภาพดี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม ” SCi Fit ” ชวนชาววิทย์ฯ สุขภาพดี  ณ ห้อง 8512 อาคาร Sc.08  โดยมี ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด  คณบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม มี คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน   มีวิทยากรได้แก่ คุณจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงาน  กภ.ธัญวรัตน์ ลุนสาร) และทีมนักเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ในหัวข้อ “แข็งแรงจากภายใน สู่ภายนอก : สุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเราเอง”  คำแนะนำด้านโภชนาการการเลือกรับประทานอาหารประเภทใดที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วน อาหารประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยง การเช็คสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายของตนเองว่ายังแข็งแรงอยู่หรือไม่  และหัวข้อ “7 ท่าหายปวด” การให้คำแนะนำท่าการออกกำลังกายที่สามารถเริ่มได้ที่บ้านหรือแม้ที่ทำงาน เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ สร้างความผ่อนคลายหลังการทำงานประจำวัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน