นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ Khon Kaen International Marathon 2024 (KKIM2024)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชุมนุมนันทนาการ(สันทราย) สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกองเชียร์ Khon Kaen International Marathon 2024 (KKIM2024) – ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567