ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มข. ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลจากการประกวด Pitching นวัตกรรมส่องสว่างในงาน LED Expo Thailand 2023

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดการออกแบบนวัตกรรมส่องสว่างโครงการ Innovative LED Lighting Project Pitching Contest ภายใต้หัวข้อ Smart Connected Lighting Product for Sustainability ในงาน LED Expo Thailand 2023 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

จากการส่งโครงร่างงานวิจัยและคลิปวิดีโอนำเสนอไอเดียนวัตกรรมต่อคณะกรรมการจาก LED Expo Thailand 2023 ร่วมกับบริษัท LEDOnhome Trading Co.,Ltd. และบริษัท Lighting and Equipment Public เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทีมนักศึกษาจากสาขาฟิสิกส์ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีมสุดท้าย เพื่อไปนำเสนอไอเดียนวัตกรรมภายในงาน LED Expo Thailand 2023 เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนและโอกาสในการร่วมฝึกงานกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ภายหลังจากการแข่งขันอย่างเข้มข้น ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้

ทีม VPK มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อโครงการ : ระบบวงจรอัจฉริยะเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
1. นายจักษ์ณรงค์ ชิณโคตร (นักศึกษาป.ตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หัวหน้าทีม)
2. นายภูษิต เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย (นักศึกษาป.ตรี สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา, สมาชิกในทีม)
3. นายนฤบดินทร์ สัมพันธสิทธิ์ (นักศึกษาป.ตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมาชิกในทีม)
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INNOVATIVE LED LIGHTING PITCHING PROJECT CONTEST : https://www.facebook.com/ledexpoth