คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าผู้ที่รับรางวัลในครั้งนี้  ณ ลานโฮมฮัก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ได้แก่
1. ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น
(ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 17 สาขาวิชาฟิสิกส์ และศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 26)
2. คุณจินตนา เมฆเสรีกุล ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ
(ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 สาขาวิชาเคมี และศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 12)