ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจหารือการวิจัยและวิสาหกิจกับบริษัทผู้ผลิต Injection machine ชั้นนำ

คณะวิทยาศาสตร์เข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและด้านสหกิจศึกษา กับ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด และ บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับบริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด และ บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้ร่วมพูดคุยกับคุณภาวิณี สุวรรณเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ คุณ Shi Zheng ผู้จัดการทั่วไป และคุณศิริเพ็ญ จิระอรกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและการบริการ

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเครื่องฉีดพลาสติก (Injection molding) ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) โดยเครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ทั่วโลกมากว่า 20 ปี เนื่องจากเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน และมีความแม่นยำสูงในการฉีดงานพลาสติกที่ใช้แม่พิมพ์ เช่น งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ในการหารือครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด และ บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีความสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมไบโอพลาสติกจากเครื่องฉีดพลาสติก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือทำสหกิจศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น