คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 มิถุนายน 2567  ผศ.ดร. อังคณา  บุญยืด  คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บริเวณหมู่บ้านมอดินแดง (ริมรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น) จัดโดย กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม มีผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยมี  รศ. นพ.ชาญชัยพาน  ทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน  มี รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนป่า ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์และดักจับฝุ่นละอองในอากาศ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย