ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทสนับสนุนที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางประนอม แสงโชติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ขอขอบคุณภาพจาก กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น HR KKU