คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-13.30 น.  คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.องค์รักษ์  จ.นครนายก จำนวน 48 นาย  เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องวิทยวิภาส 2 อาคารวิทยวิภาส โดยมี ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ อ. ดร.สุขุม เรืองไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มี  รศ. ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โดย ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล ได้กล่าวถึงภาพรวมของหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์  แนะนำงานวิจัยด้านต่างๆของสาขาวิชาฟิสิกส์ อาทิเช่น วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกส์ วัสดุไดอิเล็กทริก นาโนเจนเนอเรเตอร์ ฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์ของอนุภาค เป็นต้น จากนั้นคณะ ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานวิจัยทางฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ด้วย