คณะวิทยาศาสตร์ เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ 2567 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และอดีตผู้บริหารคณะ

วันที่  15  มกราคม 2567   เวลา 14.00-16.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  รศ. ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์  รองคณบดีฝายบริหาร  พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  เป็นตัวแทนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ณ ห้องรับรองเทศบาลนครขอนแก่น  ในวันเดียวกันนี้ คณะ ได้เดินทางไปขอพรและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ณ บ้านพัก บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา จังหวัดขอนแก่นด้วย