นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TMO21)

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (TMO21) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่🎊

🏆รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
– นายอนุภัทร ทับศรี (โรงเรียนสารคามพิทยาคม)
🥈เหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่
– นายอนุภัทร ทับศรี (โรงเรียนสารคามพิทยาคม)
– นายธนดล วัฒนกิติกุล (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
🥉เหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่
– นายศิรชัช สุดสะอาด (โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
– นางสาวสิริวรรษา จันทร์ดก (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง))
⭐️ภายใต้การควบคุมทีมโดย⭐️
– ผศ.ดร.ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์
– ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ นุโพธิ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– คุณครูดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย