สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มอบเครื่องกรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศที่ประดิษฐ์โดยนักวิจัยสถาบัน ให้แก่โรงเรียนบ้านบะแค จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 มีนาคม 2567  ศ. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร พร้อมด้วย รศ. ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ, รศ. ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล, ผศ. ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ, นายณัฐวัฒน์ รัชพลทวีสิน และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เดินทางไปมอบเครื่องฟอกอากาศ พร้อมแผ่นกรองอากาศ ที่ประดิษฐ์โดยนักวิจัยสถาบันวิจัยวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน ให้แก่โรงเรียนบ้านบะแค ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน