กิจกรรม“รักษ์ป่า รักษ์นก มข. ครั้งที่ 10”

วันที่  2  กันยายน  2566  เวลา 06.00 – 11.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรมดูนกใน มข. โครงการ “รักษ์ป่า รักษ์นก  มข.  ครั้งที่ 10”  มี ผศ.ดร. วังวร สังฆเมธาวี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  นางสาวสุภาพร  เทียมวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ  และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  นักศึกษาชุมนุมดูนกและศึกษาธรรมชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และนำดูนก ณ  บ่อบำบัดน้ำเสียรวม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรมรวม 59 คน

ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้  แนะนำเรื่องการดูนก ความสำคัญของนกต่อสิ่งแวดล้อม การจำแนกชนิดนก การใช้กล้องส่องทางไกล การจดบันทึก และการดูนกในธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยและกลับมารวมกลุ่มสรุปจำนวนชนิดนกที่พบ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากการสำรวจ พบนกทั้งสิ้น 53 ชนิด ได้แก่ 1.นกเป็ดผีเล็ก 2.นกอีล้ำ 3.เป็ดแดง 4.นกอีแจว 5.นกเด้าดิน 6.นกยางควาย 7.นกยางเปีย 8.นกยางโทนใหญ่ 9.นกยางโทนน้อย 10.เหยี่ยวแดง 11.นกพิราบป่า 12.นกเขาไฟ 13.นกเขาใหญ่ 14.นกเขาชวา  15.นกกวัก  16.นกกระปูดใหญ่ 17.นกปากห่าง 18.นกยางไฟหัวดำ 19.นกกะเต็นอกขาว 20.นกจาบคาเล็ก 21.นกแอ่นพง 22.อีกา 23.นกเอี้ยงหงอน 24.นกเอี้ยงสาริกา 25.นกกระติ๊ดขี้หมู 26.นกเด้าดินทุ่งเล็ก 27.นกอีแพรดแถบอกดำ 28.นกปรอดสวน 29.นกกระจิบหญ้าสีเรียบ 30.นกกระจอกตาล 31.นกกระจอกใหญ่ 32.นกกระจาบทอง 33.นกกระจิบธรรมดา 34.นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง 35.นกกระติ๊ดสีอิฐ 36.นกกระแตหัวเทา 37.นกกะเต็นน้อยธรรมดา 38.นกกาเหว่า 39นกกินปลีอกเหลือง 40.นกกินแมลงกระหม่อมแดง 41.นกขมิ้นน้อยธรรมดา 42.นกตะขาบทุ่ง 43.นกตีทอง 44.นกตีนเทียน 45.นกนางแอ่นบ้าน 46.นกยางกรอกพันธุ์จีน 47.นกยางไฟธรรมดา 48.นกสีชมพูสวน 49.นกอีเสือสีน้ำตาล 50.นกแอ่นกินรัง 51.นกแอ่นตาล 52.นกนางนวลแกลบเคราขาว และ 53.นกกะเต็นปักหลัก

กิจกรรมดูนกเป็นกิจกรรมที่ให้ความสุข ความเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมที่จำเจ บรรยากาศยามเช้าช่วยให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์และเสริมสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งยังนำเราไปรู้จักสังเกตุสิ่งแวดล้อมรอบตัว ฝึกทักษะการสังเกตลักษณะของนกแต่ละชนิด ปลูกฝังความรักธรรมชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้