คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 3

วันที่ 24 มิถุนาย  2567  เวลา 18.00-20.00 น. ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยครั้งที่ 4  โดยมี นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าคณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น เป็นผู้มอบให้แก่อุทยานธรณีอุบลราชธานี ในการประชุมวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีไทย ครั้งที่ 3 (Thailand Geopark Network Symposium 2024)  ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นจัดโดยอุทยานธรณีขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หน่วยวิจัยไดโนเสาร์)