ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี ให้การต้อนรับ  ผศ. เตือนใจ ดุลจินดาชบาพร พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ในโอกาสเดินทางมาสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567  ณ ห้องรับรอง กองบริหารงานคณะ  ชั้น 1 อาคาร Sc.06