ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  ในโอกาสที่ได้รับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2023 (Inorganic Chemistry) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2024 (PACCON 2024) จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567