ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ มข. “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 17.00-18.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมอีสาน ฮีต 12 คอง 14 ในงาน“บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567  นำโดย ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี  รศ. ดร.คัชรินทร์  ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา  จัดขบวนแห่พระพุทธรูป พระแก้วมรกต เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น