คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Muséum national d’Histoire naturelle ประเทศฝรั่งเศส

คณะวิทยาศาสตร์ และ สาขาวิชาชีววิทยา ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Muséum national d’Histoire naturelle ประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย Prof.Dr. Annemarie OHLER, Dr. Christophe Dufresnes และ Ms. Johanna Ambu เนื่องในโอกาสเดินทางมาทำวิจัยร่วมโครงการ Biodiversity of Amphibians and Reptiles in the Song Khram River Basin: Implications for Conservation and Surveillance of Environmental Change Impact ภายใต้ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจากต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Inbound Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ. ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน และ รรศ. ดร.จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ในโอกาสนี้ ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อ.ดร.สุขุม เรืองไชย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รศ. ดร.วัฒนา พัฒนากูล ร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยและความร่วมมือด้านต่างๆ