ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 ตุลาคม 2566  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี รศ .ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ น.ส.นริศรา  ทิพย์เจริญทอง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี รุ่นที่ 44  ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท โอกาสนี้ คณบดีได้มอบเหรียญที่ระลึกในโอกาสครอบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก   ณ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร Sc.06