คุณภัทรดา ผาเหลา สมาชิกทีม “ใครไม่ล่า เบลล่า” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน University Can Do: To be a Creator

ขอแสดงความยินดีกับ คุณภัทรดา ผาเหลา นักศึกษาสาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 สมาชิกทีม “ใครไม่ล่า เบลล่า” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเดี่ยว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และการเซ็นสัญญาเป็น Content Creator ให้กับ Aluminum Loop ในงานประกาศรางวัล University Can Do: To be a Creator โครงการเฟ้นหาครีเอเตอร์หน้าใหม่วัยมหาวิทยาลัยสายสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะ Can Do ไปด้วยกัน ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 C asean พระราม 4 อาคารไทยเบฟควอเตอร์  โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลอื่นๆดังนี้.

รางวัลประเภทเดี่ยว

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 20,000 บาท: จันทกานต์ ทองถิ่น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท: ใครไม่ล่าเบลล่า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท: Let’s Green จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลประเภททีม

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท: ทีม SNJ ตัวแม่มากู้โลก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,500 บาท: ทีม Titans and Troll จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัล The Most Popular ทุนการศึกษา 5,000 บาท: ทีม We are World จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability และคุณวลีทิพย์ พรหโมบล Sustainability Project Lead บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด โดยมีคณะกรรมการ อาทิ คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ Founder และ CEO จาก GREENERY และ คุณวิลาวัณย์ ปานยัง Founder และ CEO บริษัท เอ็มเอ็มยู จำกัด หรือ Make More Unlimited ร่วมตัดสินผลงานของน้องนักศึกษา นอกจากนี้ยังมี คุณกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงานร่วม เครือข่ายเยาวชนระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพประจำภูมิภาคเอเชีย (GYBN Asia) ซึ่งเป็นผู้นำเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ในการผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ที่ทำงานกับเยาวชน มาร่วม Talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ด้วย

ขอขอบคูณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/AluminiumLoop/posts/pfbid0Q5oMY7WcBjtCE4oE8X4BNqeKa8yC1EQzP1NdykvmkcBigVX2C3uDkfoncqig1XESl