ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญารัสมิ์  ภูดี  และนายยุทธการ นันจำรัส  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี ผศ.ดร.นวรัตน์ เอกก้านตรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย THE THAI LIFE ASSURANCE ASSOCIATION  ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งทั้ง 2 เป็นนักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาประกันชีวิตและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพรัชดา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา