คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่  13  พฤษภาคม 2567   เวลา 13.30 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี   เป็นตัวแทนคณะ  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศ.น.สพ. ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น