ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรประเภทสนับสนุน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธีระเดช ธนะภวา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ  สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย R2R ระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา