มอบเกียรติบัตรนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ดาราศาสตร์โอลิมปิก 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการดาราศาสตร์โอลลิมปิก ค่ายที่ 1  ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-18 ตุลาคม 2566 โดยมี รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โดยแบ่งอออกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น จำนวน 35 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 21 คน ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส   สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่