วิจัย

รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ให้สัมภาษณ์งานวิจัยด้านพลังงานกับ TNN NEWS “บทสรุปแร่ลิเทียม-โซเดียม ไม่สำคัญเท่า “ยุทธศาสตร์ประเทศ”

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก University of Puthisastra มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในประเทศกัมพูชา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจหารือการวิจัยและวิสาหกิจกับบริษัทผู้ผลิต Injection machine ชั้นนำ

คณะวิทยาศาสตร์สร้างโปรแกรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่นิเวศเชิงพาณิชย์ “งานวิจัยดีต้องขายได้”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.…