คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ด้วยกิจกรรม “สหกิจศึกษาคืออะไร? จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา?”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.  ผศ. ดร.เยาวพา ตรีกมล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ “สหกิจศึกษาคืออะไร จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา” มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรจากสถานประกอบการในเรื่อง ความคาดหวังจากสถานประกอบการ และประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การแนะนำตำแหน่งงานจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดย คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงส์ ผู้จัดการฝ่ายด้านการสรรหาว่าจ้าง ศูนย์ HR Operations ด้านสรรหาว่าจ้าง ได้แนะนำ บริษัท บริษัทในเครือ ตำแหน่งงาน และข้อมูลในด้านอื่นๆ

ผศ. ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สหกิจศึกษาคืออะไร จะได้อะไรถ้าไปสหกิจศึกษา”  ซึ่งเป็นหัวข้อที่กล่าวถึงแนวทางที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การที่นักศึกษา ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปรียบเสมือนการเข้าไปเป็นบุคลากรในองค์กรของสถานประกอบการนั้นๆ

การบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังจากสถานประกอบการ” โดย พ.ต.ท.ดำรงค์ชัย ชนาภัทรภณ  นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสหกิจศึกษาและสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย คุณจีระศักดิ์  เกษจันทร์ และ คุณภรณ์ฑิพย์  เจริญราษฎร์ (ผู้ดูแลงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ได้บรรยายในเรื่องของ “การสหกิจศึกษานานาชาติ” สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนสนับสนุนนักศึกษาในส่วนนี้ด้วย ซึ่งจำนวนทุนขึ้นอยู่กับกลุ่มประเทศที่นักศึกษาเลือกเข้าร่วม

และการเสวนา “ประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย ศิษย์เก่า/นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผู้ดำเนินรายการ  นายสรายุทธ ขินหนองจอก (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์) พร้อมตอบข้อซักถาม