ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ รับรางวัลระดับ Merit จากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand ICT Award 2023

ผศ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน Thailand ICT Award 2023 ในหมวด Inclusive and Community Services ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ด้วยผลงาน BiTNet: ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจคัดกรองความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนและกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านภาพถ่ายอัลตราซาวน์ และได้รับรางวัลระดับ Merit โดยมีนางสาวยุภาภรณ์ วันนา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสถิติประยุกต์เข้ารับรางวัลแทนที่ศูนย์ Training Center บริษัทยิบอินซอย จำกัด ในวันที่ 30 กันยายน 2566

 

โดยผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับ Asia Pacific ในงาน Asia Pacific ICT Award 2023 ที่ประเทศฮ่องกงต่อไป