มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก มุ่ง Net Zero ในปี 2065

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด คณบดี ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน” โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย  ผศ. นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ พันโท หม่อมราชวงศ์ พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด นายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดขอนแก่น และนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าว ในการนี้มีสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณจ้อมูลจาก https://th.kku.ac.th/171487/?fbclid=IwAR3BmxOjyUhJ3Fjx9cDRgifb5Z874a7yY3TV5m7OP_B47myWmLaCXBa9Y3Y