คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2566 ในงาน GS KKU FAIR 2024

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น.  ผศ. ดร.อังคณา  บุญยืด คณบดี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2566 ในงาน  GS KKU FAIR 2024  ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา บุคลากร ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี รศ. ดร.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน มี ศ. ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการมอบรางวัลต่างๆได้แก่ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 รางวัลหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566  รางวัลเชิดชูเกียรติหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ประจำปี 2566  โอกาสนี้ คณบดีได้มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าวด้วย